Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Podmioty ubiegające się o realizację zadań

W oparciu o oferty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Policach na otwarte konkursy ofert sporządzona została lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w 2018 roku  z zakresu:

 • turystyki i krajoznawstwa,
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ochrony zdrowia,
 • aktywizacji ludzi starszych,
 • prowadzenia środowiskowego domu samopomocy,
 • prowadzenia mieszkań chronionych,
 • prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzeni
 • ...

Konkursy ofert

W dniu 27.11.2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • turystyka i krajoznawstwo,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 21 grudnia br. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w zakładce baza wiedzy.

Ogłoszone konkursy ofert

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszene konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych (lista wraz z odnośnikami do konkursów):

Termin składania ofert na wszystkie wymienione wyżej konkursy mija 21 grudnia br. o godz. 8.00. Do konkursów zostały ogłoszone nabory do komisji opiniujących oferty wpływające na te konkursy. Ogłoszenia znajadują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w...

Drugi nabór do programu „KLUB”

Ministerstwo Sportu i Turystki przeprowadza drugi nabór do programu „KLUB”. Istnieje ponowna szansa pozyskania dodatkowych środków finansowych, pomocnych w działalności klubów sportowych, które nie uzyskały dofinansowania w pierwszym naborze. Termin składania wniosków mija 14 lipca 2017 r. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.