Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Zawiadomienie o VI posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Zawiadomienie

VI Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32a.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
  2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Gminnej Rady.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu wsp&oa
  7. ...

Protokół z IV posiedzenia GRDPP w Policach z dnia 20 marca 2017 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony protokół wraz z uchwałami z IV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach z dnia 20 marca 2017 roku. Odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.police.pl/contents/content/102/10149

Protokół z III posiedzenia GRDPP w Policach z dnia 27 lutego 2016 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony protokół wraz z uchwałami z III posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policachz dnia 27 lutego 2016 roku. Odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.police.pl/contents/content/102/10148

Protokół z II posiedzenia GRDPP w Policach z dnia 7 listopada 2016 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony protokół wraz z uchwałami z II posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach z dnia 7 listopada 2016 roku. Odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.police.pl/contents/content/102/10147

Protokół z I posiedzenia GRDPP w Policach z dnia 1 lutego 2016 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony protokół wraz z uchwałami z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach z dnia 1 lutego 2016 roku. Odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.police.pl/contents/content/102/10146