Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Ogłoszenie FODK

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach ul. Siedlecka 6 oferuje do sprzedaży następujący używany sprzęt i urządzenia w bardzo dobrym stanie technicznym:

...

Lp.

Nazwa

Szt.

Proponowana cena

za sztukę w zł

XII Piknik Organizacji Pozarządowych "Jesteśmy, działamy"

W roku 2018 wspólnie z powiatem polickim organizujemy XII Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach.

Impreza zaplanowana jest na  8 września 2018 r. w godzinach od 12:00 do 16:00,  na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach.

Do udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom.

Będą też dodatkowe atrakcje: klaun, kawiarenka, danie z grilla, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy z nagrodami, występy.

Doroczny piknik to dla organizacji pozarządowych okazja do przedstawienia swoich osiągnięć, ale przede wszystkim  do pokazania, gdzie można szukać wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Stowarzyszenia, fundacje, kluby, wszelki...

XII Piknik Organizacji Pozarządowych - zgłoszenia

8 września 2018 r. po raz dwunasty odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy”. Impreza, tak jak w ubiegłym roku, będzie miała miejsce na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach w godz. Od 12:00 do 16:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego oraz działające na rzecz ich mieszkańców do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Zgłoszenia można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 23), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police), faksem pod nr 91 43 11 832 lub przesłać pocztą elektroniczną: wbaginska@ug.police.pl w temacie wpisując „12 piknik organizacji pozarządowych&rd...

Spotkanie dotyczące FIO 2018

20 marca o godz. 14.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) odbędzie się spotkanie dotyczące konkursu ofert w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przedstawią możliwości pozyskania finasnowania działalności organizacji pozarządowych w ramach programu FIO.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy zgłosić do 16 marca br. u Pani Sandry Klimas (tel. 91 43 03 238 lub 91 43 03 243)

Zostaw 1% w gminie Police

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, każdy z nas do 30 kwietnia musi złożyć deklarację PIT. Wykorzystajmy szansę i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego - szczególnie te, które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystajmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wesprzyjmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.

Organizacje pożytku publicznego to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Są to na przykład organizacje działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezdom...