Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Prawo oraz druki

Prawo:

Druki:

  • Oferta realizacji zadania DOC, PDF
  • Sprawozdanie z realizacji zadania DOC, PDF
  • Dodatkowy harmonogram (w przypadku oferty wieloletniej) DOC, PDF
  • Dodatkowa kalkulacja kosztów (w przypadku oferty wieloletniej) DOC, PDF
  • Uproszczona oferta realizacji zadania (tzw. "mały grant") DOC, PDF
  • Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania (tzw. "mały grant") DOC, PDF