Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Ogłoszone konkursy ofert na rok 2019

W ostatnim czasie zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 • przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin
 • ochrona zdrowia
 • aktywizacja ludzi starszych
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 10 uczestników projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ogłoszenia o konkursach znajdują się tutaj.

Termin składania ofert na wszystkie wymienione wyżej konkursy podane są w ogłoszeniach.

Do konkursów zostały ogłoszone nabory do komisji opiniujących oferty wpływające na te konkursy. Ogłoszenia znajdują się tutaj.

Druki ofert i inne dokumenty znajdują się w zakładce baza wiedzy.