Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Zawiadomienie o VII posiedzeniu GRDPP

VII Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach przy ul. Korczaka 57.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
  2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Gminnej Rady.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2017 r.”.   .
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2017 r.”.
  7. Komunikaty.
  8. Dyskusja i wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Projekt uchwały do zaopiniowania