Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Zawiadomienie o VI posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Zawiadomienie

VI Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32a.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
 2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Gminnej Rady.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.
 7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 11. Komunikaty.
 12. Dyskusja i wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Projekty uchwał do zaopiniowania