Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Protokół z IV posiedzenia GRDPP w Policach z dnia 20 marca 2017 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony protokół wraz z uchwałami z IV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach z dnia 20 marca 2017 roku. Odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.police.pl/contents/content/102/10149