Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Protokół z II posiedzenia GRDPP w Policach z dnia 7 listopada 2016 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony protokół wraz z uchwałami z II posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach z dnia 7 listopada 2016 roku. Odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.police.pl/contents/content/102/10147