Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Protokół z I posiedzenia GRDPP w Policach z dnia 1 lutego 2016 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony protokół wraz z uchwałami z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach z dnia 1 lutego 2016 roku. Odnośnik znajduje się poniżej.

http://bip.police.pl/contents/content/102/10146